Sveiki,

nors viešumoje dažnai kalbama apie neįgaliųjų nenorą dirbti ir pasirinkimą gyventi iš pašalpų, nenorėčiau su tuo sutikti. Esu neįgalus nuo 2002 metų ir visą tą laiką užsiėmiau aktyvia darbine veikla. Bėgant metams vis sudėtingiau išsilaikyti darbo rinkoje ir, netekus darbo, susirasti naują. Todėl šiuo metu noriu pradėti individualią veiklą. Norėčiau pasiteirauti, kokią paramą galėčiau gauti ir kur turiu kreiptis.

Konsultuoja Lietuvos neįgaliųjų draugija:

Jūsų minima parama vadinama Savarankiško užimtumo rėmimu. Norint ją gauti būtina kreiptis į teritorinę darbo biržą. Kiekvienoje jų yra konkrečiai su užimtumo rėmimu dirbantys specialistai, jie suteiks tiksliausią informaciją. Savarankiško užimtumo rėmimas numato dvi priemones:

1) subsidija darbo vietai (sau) steigti;

2) subsidija individualiai veiklai pagal verslo liudijimą.

Plačiau apie tai galite pasiskaityti http://www.ldb.lt/Informacija/PaslaugosAsmenims/Puslapiai/savarankisko_uzimtumo_remimas.aspx

Pagal pateiktą aprašymą turėtumėte nuspręsti, kurios konkrečiai subsidijos Jums reikia.

Atkreipkite dėmesį, kad:

1. Subsidija darbo vietai steigti gali būti skiriama šiems darbo biržoje registruotiems asmenims, turintiems įsteigtą Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo įstatyme apibrėžtą labai mažą įmonę:

  • neįgaliesiems, kuriems nustatytas darbingumo lygis iki 25 procentų arba sunkus neįgalumo lygis;
  • neįgaliesiems, kuriems nustatytas 30-40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
  • asmenims, kurių atleidimo iš darbo pasekmėms švelninti naudojamos Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos;
  • buvusiems bedarbiams, pradėjusiems savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos nutraukimo teritorinėje darbo biržoje dienos, pirmą kartą darbo vietą steigiantiems teritorinės darbo biržos siųstam bedarbiui įdarbinti.

2. Subsidijos darbo vietai steigti dydis negali viršyti 40 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių, o įsteigta darbo vieta turi būti išsaugota ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo jos įsteigimo dienos.

Nuorodoje taip pat pateikti VISI reikalingi dokumentai, kuriuos, norėdamas gauti subsidiją, turite pateikti teritorinei darbo biržai. Išsamiausią ir tiksliausią informaciją apie galimybę gauti vieną iš šių dviejų subsidijų Jums turi suteikti teritorinė darbo birža, kuri administruoja šias paramos lėšas. Labai smagu, jog norite aktyviai įsitraukti į darbo rinką, tad linkime sėkmės susitvarkant dokumentus ir gaunant paramą.