Turime ir dar vieną gerą žinią – šiais metais vėl vyks neįgalių literatų kūrybinė stovykla! Stovykla numatoma 2015 06 25 – 2015 06 30 dienomis, Mėguvos g. 13, Šventojoje.. Stovyklos metu bus siekiama kelti neįgalių literatų kvalifikaciją, ugdyti meninę saviraišką.Kūrybinei stovyklai vadovaus Paulina Žemgulytė ir Gintarė Adomaitytė. Numatoma stovyklos tema – „Žemė“.

Į stovyklą bus atrinkti 40 neįgalių literatų. Tam kad patektumėte, labai svarbu susipažinti su stovyklos nuostatais bei užpildyti dalyvio anketą. Jūsų anketos lauksime iki 2014 06 05 15.00 val. adresu: [email protected]

Stovyklos dalyvių sąrašas:

Jakonis Viktoras
Karolina Naprienė
Antanina Grigonienė
Janina Lebskienė
Regina  Mineikienė
Veronika Masiukienė
Marytė Marčiulaitienė
Diana Vaitkevičienė
Zinaida Jurėnienė
Elena Grincevičienė
Mykolas Kručas
Gražina Čekavičienė
Danutė Kuliavienė
Janina Pranaitienė
Jonas Girdzijauskas
Vitalija Ližaitienė
Birutė Gailevičienė
Angelė Rudžianskaitė
Rita-Danutė Balčiūnienė
Egidijus Šatas (su palydovu)
Algirdas- Vladislovas Butkevičius
Jonas Baltušis
Rima Danylienė
Milda Kiškienė
Aida Tichonova
Leokadija Mockienė
Joana-Danutė Makelienė
Edvardas Stankus
Anelė –Emilija Mažeivaitė
Eglė Baranauskaitė (su palydovu)
Joana Jucienė
Emilija Jablonskienė
Nijolė Jasienė
Svetlana Rybakienė (su palydovu)
Vilija Dobrovolskienė
Danutė Ruseckaja
Vaidotas Sauka