2016 m. Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininko ir valdybos ataskaita

2017 m. gegužės 17 d. Šventojoje vyko Lietuvos neįgaliųjų draugijos asocijuotų narių konferencija. Tai ne tik žvilgsnis į praėjusius metus, bet ir naujų veiklų aptarimas, problemų įvardijimas, pasidalijimas gerąją patirtimi.

LND – didžiausia skėtinė neįgaliųjų asociacija šalyje. Ji vienija 64 neįgaliųjų draugijas, veikiančias 57 šalies savivaldybėse. Draugijos gretose – beveik 24 tūkst. negalią turinčių asmenų.

LND vykdo tęstines veiklas, skirtas neįgaliųjų atstovavimui ir jų teisių gynimui, neįgaliųjų telkimui užtikrinti. Bendradarbiaudama su atsakingomis valdžios institucijomis, privataus sektoriaus atstovais bei kitomis visuomeninėmis organizacijomis, asociacija teikia siūlymus, padedančius spręsti fizinę negalią turinčių asmenų problemas.

Su 2016 m.  Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininko ir valdybos ataskaita galite susipažinti ČIA

2016 m. Lietuvos neįgaliųjų draugijos finansinė ataskaita

Aiškinamsis raštas prie 2016 m. finansinės ataskaitos