Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektai finansuojami iš valstybės biudžeto lėšų.

Projekto finansavimo tikslas – skatinti neįgaliųjų socialinį aktyvumą, keisti visuomenės požiūrį į žmogų su negalia, sudaryti galimybę neįgaliesiems ir jų šeimos nariams naudotis visomis žmogaus teises reglamentuojančiomis pilietinėmis teisėmis ir laisvėmis.

Projektų konkursą organizuoja, finansuoja atrinktus projektus ir kontroliuoja, kaip jie įgyvendinami, Neįgaliųjų reikalų departamentas.

Veiklos, iš dalies finansuojamos projekto lėšomis:

– Seminarai, mokymai ir konferencijos;
– Neįgaliųjų teisių gynimas;
– Metodinė pagalba Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų rengėjams ir vykdytojams;
– Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklos (Stovyklos šventojoje Fizinio aktyvumo skatinimas ir sveikos gyvensenos pagrindai“.)
–  Paauglių ir jų tėvų (įtėvių) stovykla “Gamtos draugai ”
–  Neįgalių menininkų kūrybinės meno dirbtuvės „ARTneGALIA“
–  Vaikų ir tėvų (įtėvių), auginančių neįgalius vaikus, stovykla “Ten, kur saulę nusineša jūra
–  Šventinis koncertas Talačkoniuose

–  Neįgaliųjų meno mėgėjų kolektyvų konkursai „Vilties paukštė“