2018 m. Lietuvos neįgaliųjų draugija atliko du tyrimus:

1. Neįgaliųjų moterų ir mergaičių padėties analizės, įvertinant Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimo efektyvumą Lietuvoje.

Neįgaliųjų moterų ir mergaičių padėties tyrimas 2018

2. Neįgaliųjų individualių specialiųjų poreikių tenkinimo tyrimą, įvertinant Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų įgyvendinimo efektyvumą Lietuvoje.

Neįgaliųjų spec. poreikių tyrimas 2018

 

Tyrimus finansavo: