Akmenės rajono neįgaliųjų draugija

Svarbiausi 2019 m. duomenys

Vykdytų projektų sąrašas (nurodant fondą ir sumą, Eur)Darbuotojų skaičiusBendra informacija apie darbuotojų išsilavinimą
1. 2019 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektas, valstybės ir savivaldybių biudžeto lėšos – 3327 Eur

2. 2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas, valstybės ir savivaldybių biudžeto lėšos – 8300 Eur

3. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymas 700 Eur
64 su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu, 2 su viduriniu išsilavinimu;