Kas yra IPTIK poreikiai?

Individualios pagalbos, lengvojo automobilio ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos teikiamos asmenims, kuriems dėl sveikatos būklės reikia specialios pagalbos ar transporto priemonės pritaikymo, siekiant užtikrinti savarankiškesnį ir visavertiškesnį gyvenimą.

Kam gali būti nustatomas IPTIK?

IPTIK poreikiai nustatomi asmenims, kurių sveikatos būklė atitinka bent vieną iš Bazinio funkcionavimo lygmens kriterijų. Jiems gali būti suteikta pirmo, antro, trečio arba ketvirto lygio IPTIK ir (arba) automobilio kompensacija (tik pilnamečiams asmenims).

Nustatymo tvarka

Asmuo Agentūrai turi pateikti prašymą ir gydytojo siuntimą, galiojantį 60 darbo dienų. IPTIK poreikio vertinimui užpildomas Individualios pagalbos poreikio klausimynas.

Vaikams iki 4 metų IPTIK poreikis nustatomas tik pagal medicininius kriterijus.

Senatvės pensijos amžiaus asmenims klausimyną pildo savivaldybės socialinis darbuotojas, o vaikams nuo 4 metų ir darbingo amžiaus asmenims – Agentūros darbuotojas.

Kaip skiriamos išmokos

Nustačius IPTIK poreikį, Agentūra sprendimo duomenis perduoda asmens gyvenamosios vietos savivaldybei, kuri priima sprendimą dėl mėnesinių išmokų skyrimo IPTIK poreikio laikotarpiu.

Nustačius IPTIK poreikį, asmuo turi kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybę su prašymu skirti individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensaciją ir nurodyti sąskaitą banke, į kurią pageidauja gauti skirtą išmoką.

Galiojimo terminai

IPTIK poreikis gali būti nustatytas terminuotai nuo 6 iki 24 mėnesių, iki pilnametystės sukakties dienos arba neterminuotai.

Terminai priklauso nuo prognozuojamo asmens savarankiškumo pasikeitimo per tam tikrą laikotarpį. Jeigu asmens organizmo funkcijų sutrikimai yra nuolatiniai ir nekintami, IPTIK poreikis nustatomas neterminuotai.

Jei turite papildomų klausimų dėl IPTIK ar kitais negalios nustatymo klausimais, kviečiame pasitarti su mūsų Agentūros konsultantais: +37052303060.