Dėl medicininės reabilitacijos paslaugų skyrimo pacientas turėtų kreiptis į gydantį (ar šeimos) gydytoją. Jis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ patvirtintu Suaugusiųjų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašu, turėtų siųsti pacientą fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijai ir vėliau, vadovaudamasis šio gydytojo konsultacijos išvada, esant biosocialinių funkcijų sutrikimui, skirti medicininį reabilitacinį gydymą.

Suaugusiųjų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos apraše ir Medicininės reabilitacijos paslaugų etapuose yra numatyta, kad pirmuosius 2 ar 3 metus po Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyto darbingumo sumažėjimo ar specialiųjų poreikių padidėjimo dėl judamojo atramos aparato pažeidimų, nervų sistemos ligų, regos ar klausos funkcijos sutrikimo skiriama pakartotinė reabilitacija.

Vėliau, pradedant ketvirtaisiais metais po negalios pripažinimo, neįgaliesiems visą negalios laikotarpį kiekvienais metais gali būti taikoma palaikomoji reabilitacija.

Aukščiau minėtu įsakymu patvirtintame Medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiesiems teikimo specialiųjų reikalavimų apraše numatyta, kad pakartotinė ar palaikomoji reabilitacija skiriama asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas 0–25 proc. darbingumo lygis; iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis; asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis.

Taip pat yra įteisinta nuostata, kad į medicininę reabilitaciją dėl tos pačios ligos pacientai pagal indikacijas siunčiami vieno kurso per vienerius kalendorinius metus.

Pakartotinė ir palaikomoji reabilitacija skiriama be pirmojo medicininės reabilitacijos etapo, t. y. prieš vykstant į sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančią pakartotinės ar palaikomosios reabilitacijos paslaugas, neįgaliam pacientui nebūtinai turi būti skirtos net ir pavienės (dažnai paciento apmokamos) medicininės reabilitacijos paslaugos.

Atkreiptinas dėmesys, kad ir pakartotinės (ar palaikomosios) reabilitacijos paslaugos, ir maitinimo, pragyvenimo išlaidos yra apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

 

Sveikatos apsaugos ministerijos informacija