Biržų rajono neįgaliųjų draugija

Svarbiausi 2019 m. duomenys

Vykdytų projektų sąrašas (nurodant fondą ir sumą, Eur)Darbuotojų skaičiusBendra informacija apie darbuotojų išsilavinimąNario mokesčio lėšos, EurTendencijos, kam naudojama parama/nario mokestis
1. 2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas, valstybės ir savivaldybių biudžeto lėšos – 18000 Eur;

2. 2019 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūra ir sportą projektas, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos – 1764 Eur
62 darbuotojai su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu, 2 su aukštuoju neuniversitetiniu išsilavinimu, 1su spec. viduriniu išsilavinimu, 1su aukštesniuoju išsilavinimu. 816Narių ekskursijoms, šventėms organizuoti.