2020 m. ataskaitų rinkinys

2020 . LND veiklos ataskaita 2020 m. LND finansinės veiklos ataskaitos

2017 m. ataskaitų rinkinys

FINANSINĖ ATASKAITA UŽ 2017 METUS 2017 METŲ LND PIRMININKO IR VALDYBOS VEIKLOS ATASKAITA