Ignalinos rajono neįgaliųjų draugijoje liepos 10 d. vyko ataskaitinė rinkiminė konferencija.
Draugijos pirmininkės vairas dar vienai kadencijai patikėtas Reginai Slabadienei.
R. Slabadienė Ignalinos rajono neįgaliųjų draugijai vadovaus jau penktą kadenciją.
Pirmininkę pasveikino Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkas Ignas Mačiukas, teisininkė Agnė Klemanskienė, Ignalinos rajono savivaldybės meras Laimutis Ragaišis, Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vedėja Irena Matešienė, visas būrys draugijos narių ir palaikytojų.
Sėkmės Reginai dirbant šį prasmingą darbą.