KA1:  “DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ SU SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ IR KLAUSOS SUTRIKIMĄ TURINČIAIS SUAUGUSIAIS,KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS ”

Projekto Nr. 2018-1-LT01-KA104-046795

Pagal Erasmus+ programą 2018m.-2019m. vykdomas projektas “Darbuotojų, dirbančių su specialiųjų poreikių ir klausos sutrikimą turinčiais suaugusiais, kompetencijų tobulinimas ” Nr. 2018-1-LT01-KA104-046795. Lietuvos organizacijos, teikiančios švietimo paslaugas, neformalųjį ugdymą specialiųjų poreikių turintiems suaugusiems, susivienijo į konsorciumą, kurį sudaro trys neformalųjį suaugusių švietimą vykdančios institucijos: Psichosocialinės ir darbo integracijos centras (PDIC), Lietuvos neįgaliųjų draugija(LND) ir Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčių ugdymo centras(LKNUC). Projekto tiklsas- tobulinti kompetencijas darbuotojų, dirbančių su specialiųjų poreikių ir klausos sutrikimą turinčiais suaugusiais, stebint darbą tarptautinių partnerių organizacijose, o taip pat susipažinti su ugdymu,naudojant kultūrinio paveldo elementus. Konsorciumo narių darbuotojai vyko į darbo stebėjimus Latvijos suaugusiųjų švietimo asociacijoje. Tai nevyriausybinė organizacija, vienijanti suaugusiųjų švietimo institucijas Latvijoje ir dalyvauja rengiant suaugusiųjų švietimo nacionalinius plėtros planus ir strategijas, atstovaujanti nevyriausybiniam sektoriui Europos socialinio fondo priežiūros institucijoje Antras vizitas buvo  Slovėnijos kurčiųjų mokykloje, kuri vienintelė Slovėnijoje mokykla teikianti švietimo paslaugas asmenims, turintiems klausos sutrikimą ir su ja bendradarbiaujančiose institucijose. Vizitas Latvijoje. http://www.deafcenter.lt/centro-mokytoju-erasmus-programos-projekto-partneriu-vizitas-latvijoje/ Asociacijose dalyviai susipažino su naujais dėstymo metodais, skirtais įvairių poreikių jaunuolių neformaliam mokymui, taip pat naujas metodikas kultūrinėje veikloje suaugusiųjų mokyme, suaugusių mokymo neformaliojo švietimo kriterijais, jų taikymu suaugusių švietime, o taip pat dalyviai praktines užduotis, įsisavinant su įdomius interaktyvius mokymo metodus. Projekto dalyviai lankėsi Latvijos kurčiųjų draugijoje, stebėjo kolegų darbą Valmieros Gaujos krašto vidurinėje mokykloje. Vizitas Slovėnijoje. Projekto dalyviai stebėjo pedagogų, dirbančių su suaugusiais, užsiėmimus Liublianos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokykloje, kur tėvai aktyviai dalyvauja mokyklos veiklose ir bendruose renginiuose, sporto šventėse , tradiciniuose renginiuose, kurių metu prisimenamos senosios slovėnų tradicijos, žaidimai, šokiai, gaminami tradiciniai patiekalai. Suaugusių užimtumo organizacijoje organizuojami renginiai ir projektai glaudžiai susiję su senosiomis slovėnų tradicijomis, suaugusieji nuolat bendrauja su vietiniais gyventojais, renka informaciją apie istorinius įvykius, tradicijas, kulinarinį paveldą. Liublijanos darželyje „Ledina“ dalyviai sužinojo, kad darželis turi ekologinio darželio statusą ir vaikai mokomi saugoti senąsias tradicijas. Visos grupės daro darbelius, susijusius su Slovėnijos tradicijomis, pvz., tema – medus. Kadangi duona su sviestu ir medumi – tai slovėnų tradicinis patiekalas, ta tema vaikai kiekvienoje grupėje gamina sumuštinius, piešia lipdo, gamina įvairius darbelius. Nuolat vyksta individualūs pokalbiai su tėvais. Darželio kieme kasmet vyksta renginys, kurio metu vaikai kartu su tėveliais supažindinami su slovėnų liaudies dainomis, šokiais, žaidimais, gaminami ir skanaujami tradiciniai valgiai.  Technologijų gimnazijoje Kamnik mieste skatinami sveikos gyvensenos įpročiai, sveika mityba ,virtuvėje ruošiami įvairūs užkandžiai ir gaminami tradiciniai slovėnų patiekalai kartu su gimnazijos moksleiviais bei tėvais. http://www.deafcenter.lt/lknuc-mokytoju-vizitas-slovenijoje/ Savo patirtimi projekto dalyviai, neformaliojo ugdymo pedagogai, dalinosi bendruomenėje, pedagogų metodiniuose susitikimuose ir pristatė aprašymą „Tarptautinė patirtis Slovėnijoje ir Latvijoje, dirbant su specialiuosius poreikius ir klausos sutrikimą turinčiais suaugusiais“, o naujus įgūdžius, perimant tarptautinių partnerių patirtį, panaudojant kultūrinio paveldo amatus bei tradicijas, pritaikė savo darbe, įtraukiant į neformaliojo ugdymo metinius planus. Dalyviams  įteiktas pareiškėjo  ir siunčiančios organizacijos pažymėjimai; išduotas tarptautinių partnerių sertifikatai ir Europass pažymėjimai. Konsorciumo narei įteiktas  dalyvio pažymėjimas, liudijantis dalyvavimą Erasmus+ programoje.