Siekdama pasiulyti kuo platesnį kultūrinių veiklų spektrą savo bendruomenei, taip pat padidinti neįgalaus jaunimo galimybes dalyvauti įvairiose kūrybinėse iniciatyvuose, atskleisti ir ugdyti šio jaunimo kūrybinį potencialą, aktyviai ir prasmingai dalyvaujant kultūroje, Lietuvos neįgaliųjų draugija kartu su meninke Nomedą Marčėnaite įgyvendina projektą „Freska: praeitis dabartyje”. Projekto metu bus organizuojamos dirbtuvės jaunimui su negalia. Bus siekiama sudaryti sąlygas kūrybinėse dirbtuvėse dalyvauti labiausiai motyvuotiems jaunuoliams, aktyviems bendruomenės nariams, noriai dalyvaujantiems ir kitose draugijos organizuojamose kultūrinėse veiklose arba savo ateitį siejantiems su menu ir kūryba.

2017 m. rugpjūtis – projekto dalyvių atrankos organizavimas ir registracija;
2017 m. rugsėjis – kūrybinių edukacinių dirbtuvių Vilniuje organizavimas;
2017 m. gruodis – parodos atidarymas, video klipo kūrimas, klipo bei nuotraukų viešinimas, projekto ataskaitų pateikimas

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.