Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie SADM paaiškina, kad nors 2024 metais pasikeitė teisinis reglamentavimas, asmenims, kuriems iki 2023 metų gruodžio 31 dienos nustatytos negalios (darbingumo, neįgalumo lygio, specialiųjų poreikių ir jų lygių) terminas nėra pasibaigęs, kreiptis dėl negalios nustatymo nereikia. Visi anksčiau išduoti dokumentai galioja iki juose nurodyto termino pabaigos.
Jeigu pasikeitė sveikatos būklė, net jei negalios terminas dar nepasibaigęs, galite bet kada kreiptis į Agentūrą su naujai gydytojo parengtu siuntimu.
Senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems darbingumo lygis buvo nustatytas terminui iki senatvės pensijos amžiaus arba turintiems nustatytus didelius ar vidutinius specialiuosius poreikius, atliekamas prilyginimas. Didelių specialiųjų poreikių lygis prilyginamas 15% dalyvumo lygiui, o vidutinių – 40% dalyvumo lygiui.
Informaciją apie negalios nustatymą suteiks konsultavimo linijos specialistai numeriu: (052) 30 30 60.