Elektrėnų savivaldybės neįgaliųjų draugija

Svarbiausi 2019 m. duomenys

Vykdytų projektų sąrašas (nurodant fondą ir sumą, Eur)Darbuotojų skaičiusBendra informacija apie darbuotojų išsilavinimąPagrindiniai rėmėjaiParamos suma iš rėmėjų, EurNario mokesčio lėšos, EurTendencijos, kam naudojama parama/nario mokestis
1. 2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos – 18701 Eur;

2. „Per fizinį neįgaliųjų aktyvumą – į socialinę integraciją, visuomenės sveikatos rėmimo programos projektas, savivaldybės lėšos -1200 Eur;

3. „Socialinės ir darbinimo užimtumo paslaugos neįgaliesiems”, savivaldybės biudžeto lėšos – 16300 Eur;

4. „Dainuok, keliauk, pažink”, savivaldybės biudžeto lėšos – 800 Eur;

5. „Kūno kultūra ir sportas: kiek tai svarbūs faktoriai neįgaliam žmogui ir bendruomenei”, savivaldybės biudžeto lėšos – 600 Eur.
81 darbuotojas su aukštuoju išsilavinimu; 2 darbuotojai su aukštuoju neuniversitetiniu išsilavinimu; 5 darbuotojai su profesiniu išsilavinimuUAB „Bauwerk Boen”; UAB TOGA FMG; UAB „IVIS” ir kt.16001026Draugijos turto remontui, renginiams, dovanėlėms, gėlėms, žaliavoms, audiniui darbiniam užimtumui įsigyti, prenumeratai, transportui ir kt.