Elektrinių vėžimėlių skyrimo tvarka

Elektrinių vežimėlių skyrimo tvarką rasite: „Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo”  V skyriuje

Asmuo gali būti aprūpintas elektriniu neįgaliųjų vežimėliu, jei jam nustatyta labai ryški tetraplegija (tetraparezė) dėl raumenų atrofijos ar distrofijos, išsetinės sklerozės, reumatoidinio artrito ar kitų ligų bei traumų pasekmių; neprotezuojamos abiejų blauzdų ir šlaunų bigės, esant abiejų rankų funkcijos pakenkimui (žr. Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo  1 priedo 1.1 ir 1.2 punktus)

Už aprūpinimą elektriniais vežimėliais atsakingi asmenys:

Vilniaus skyriaus vedėja J. Bublevičienė;

vyr. specialistas R. Aladavičius.

Techninės pagalbos neįgalisiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus skyrius, Mindaugo g. 42A, Vilnius, tel. (8  5) 233 73 44.