Lietuvos neįgaliųjų draugijos rinkiminėje konferencijoje, kuri vyko gegužės 22 dieną, dar vienai kadencijai draugijos pirmininku išrinktas Ignas Mačiukas.
Šiemet savo kandidatūras į LND pirmininko postą iškėlė 2 kandidatai:
Irma Kavaliauskienė, šiuo metu einanti Marijampolės sav. I grupės neįgaliųjų draugijos pirmininkės pareigas ir Ignas Mačiukas, pastaruosius metus vadovavęs Lietuvos neįgaliųjų draugijai.
Kandidatai pristatė savo parengtas programas, atsakinėjo į konferencijos dalyvių klausimus.
Balsų dauguma Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininku dar vienai kadencijai išrinktas Ignas Mačiukas.
Taip pat išrinkta ir patvirtinta LND draugijos valdyba:
Vilniaus apskritis Aldona Voveriene
🔸Panevėžio apskritis Virginija Kazlauskienė
🔸Alytaus apskritis Daiva Latvytė
🔸Klaipėdos apskritis Laima Dulkytė-Micienė
🔸Utenos apskritis Regina Slabadienė
🔸Telšių apskritis Martynas Poškevičius
🔸Kauno apskritis Stanislava Globienė
🔸Šiaulių apskritis Alma Jankauskienė
🔸Marijampolės apskritis Daiva Rentelytė
🔸Tauragės apskritis Kestutis Petkus
Priimtas dar vienas svarbus nutarimas – nuo šiol LND ataskaitinės konferencijos galės būti rengiamos mišriu arba nuotoliniu būdu, jei bus toks poreikis. Rinkiminės konferencijos ir toliau bus rengiamos tik gyvai.