PROJEKTAS NR. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0041 „KARJEROS GALIMYBIŲ PLĖTRA NEĮGALIESIEMS“

Siekdama prisidėti prie priemonės „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ įgyvendinimo ir kartu norėdama pagerinti neįgalių asmenų padėtį visuomenėje bei sumažinti jų socialinę atskirtį, Lietuvos neįgaliųjų draugija įgyvendina projektą „Karjeros galimybių plėtra neįgaliesiems“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-04-03 – 2022-04-03 (48 mėn.)

Projekto tikslinė grupė: neįgalieji (numatomas dalyvių skaičius – 152).

Projekto veiklose gali dalyvauti asmenys iš: Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Elektrėnų, Šalčininkų rajono ir Ukmergės rajono savivaldybių.

Projekto veiklos:

 1. Asmens poreikių vertinimas, individualus bei grupinis motyvavimas;
 2. Socialinių ir darbo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas;
 3. Psichosocialinė pagalba;
 4. Profesinis orientavimas, informavimas ir konsultavimas;
 5. Bendrųjų gebėjimų mokymai tikslinės grupės dalyviams;
 6. Profesinis mokymas tikslinės grupės dalyviams;
 7. Praktinių darbo įgūdžių ugdymas darbo vietoje;
 8. Tarpininkavimas ar kita pagalba įsidarbinant ir įsidarbinus.

 

Įgyvendinant projekto veiklas, su dalyviais dirbs psichologas, socialinis darbuotojas, užimtumo specialistai, karjeros konsultantas. Dalyviams bus teikiamos individualios konsultacijos, atsižvelgiant į dalyvių poreikius bei lūkesčius, ir organizuojami grupiniai užsiėmimai kiekvienoje savivaldybėje. Dalyviams bus teikiamos konsultacijos dėl įsidarbinimo, bendradarbiaujant su Vilniaus teritorine darbo birža, darbdaviais, padedama surasti praktikos ar darbo vietą.

Taip pat net 70 dalyvių turės galimybę nemokamai baigti profesinio mokymo programas, renkantis iš šių specialybių:

 • Kompiuterio vartojimo pagrindai (175 val.);
 • Skaitmeninių technologijų-internetinių tinklapių projektuotojas (800 val.);
 • Apskaitininkas (800 val.);
 • Sekretorius-referentas (680 val.);
 • Reklamos organizatorius (800 val.);
 • Socialinės globos namuose darbuotojas (480 val.);
 • Logistas (560 val.).

*Profesinio mokymo programų sąrašas nėra baigtinis, bus renkamos iki 10 dalyvių grupės, siūlomos dalyviams aktualios ir jų poreikius atitinkančios programos.

Įgyvendinant projektą dalyviams bus organizuojami bendrųjų gebėjimų mokymai:

 • Anglų kalbos mokymai (40 val., 25 asmenų grupei);
 • Iniciatyvos ir verslumo mokymai (40 val., 25 asmenų grupei).

 

DALYVAVIMAS PROJEKTO VEIKLOSE IR MOKYMUOSE NEMOKAMAS!