Nuo šių metų liepos 10 d. įsigaliojo automobilių statymo kortelės pakeitimai, kuriais patikslintas asmenų, kuriems gali būti išduota neįgalių asmenų automobilių statymo kortelė, sąrašas.

Ši kortelė suteikia galimybę negalią turinčiam asmeniu būti mobilesniam, transporto priemone pasiekti vietą, iki kurios nueiti pėsčiomis ar su pagalbinėmis priemonėmis būtų sunku. Kortelės suteikiamas teises ir naudojimo sąlygas nustato Kelių eismo taisyklės.

Nuo š. m. liepos 10 d. neįgaliųjų automobilių statymo kortelė išduodama:

  • darbingo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis;
  • darbingo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas 30 procentų darbingumo lygis ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;
  • senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas 30 procentų darbingumo lygis ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;
  • senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
  • asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
  • asmenims, kuriems nustatyti specialieji poreikiai (specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis).“

Sprendimas dėl kortelės išdavimo priimamas nustačius neįgalumo lygį, darbingumo lygį arba specialiuosius poreikius ar jų lygį.

Jei negalia jau nustatyta, o nustatytus kriterijus atitinkantis asmuo kortelės neturi, dėl jos į NDNT galima kreiptis su atskiru prašymu.

 

Informacija parengta pagal Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informaciją