Artėjant Tarptautinei neįgaliųjų dienai, Lietuvos neįgaliųjų draugija pristato pirmąjį Lietuvoje, elektroninį – informacinį leidinį galūnių netukusiems asmenims.
Šiame leidinyje vartotojas ras visą aktualią informaciją apie galūnių protezų kompensavimo tvarką, ortopedijos įmonių teikiamas paslaugas, protezo ar jo detalių keitimą, kompensuojamų protezų rūšis, atsakingas įstaigas ir jų teikiamas paslaugas ir pan. Tokio pobūdžio leidinys, kuriame aiškiai ir supaprastintai būtų pateikta visa galutiniam naudos gavėjui aktuali informacija – inovacija Lietuvoje, nes tokio leidinio mūsų šalyje nebuvo parengta.
Galūnių netekę asmenys jau ne vieni metai išreikšdavo nuogastavimus dėl informacijos trūkumo, kad dažnai pritrūksta informacijos apie protezų detalių keitimą, jų rūšis ir pan. 
Tikimės, kad šis leidinys pasieks kiekvieną asmenį netekusį galūnės ir leis geriau pasinaudoti savo teisėmis ne tik gaunant, bet ir keičiant protezus ar jų dalis.

Informacinis leidinys „Galūnių protezai” 2021 m.

Leidinys išleistas įgyvendinant projektą „Lietuvos neįgaliųjų draugijos institucinis stiprinimas“, kuris finansuojamas LR SADM lėšomis.