Nuo ko viskas prasidėjo

1988 metų rugsėjo 28 – ąją įsteigta Lietuvos invalidų draugija. Ši draugija jau 1970 m. prasidėjusio neįgaliųjų judėjimo teigiama pasekmė, kurios pradžia – neįgaliųjų būrelio „Draugystė” įsikūrimas. Kaip prisimena „ Draugo žodžio” rengėja Janina Baliutavičiūtė, įkurti tokį būrelį gimė Aldonos Račkauskaitės kasdienybėje, „ juk Sovietinėje sistemoje nevaikštantis ir gyvenantis nuošaliame kaime žmogus praktiškai neturėjo jokių galimybių pasiekti ką nors daugiau, negu išmokti skaityti ir rašyti.” Ir nors tuo metu iš Socialinio aprūpinimo ministerijos buvo gautas atsakymas, „kad invalidai yra viskuo aprūpinti ir nėra prasmės kurti draugiją” tai nesustabdė noro bendrauti, domėtis vieni kitais bei leisti laikraštį „Draugo žodis”, tuo pačiu pradedant judėjimą, kuris, galbūt kitaip pavadintas, tęsiasi ir dabar. Po kelerių metų bendravimo būrelio nariai susitikimams pasirinko Pasvalio rajono gyvenvietę Talačkonius. Šiuo metu tęsiamos būrelio tradicijos; su visa pagarba ir padėka į Talačkonius kiekvieną vasarą kviečiami veteranai bei kiti Lietuvos invalidų draugijos nariai, kuriems tai graži proga pamatyti pažįstamus, senus draugus.

Bėgant metams įvyko daug pasikeitimų: „Draugo žodis” „rado prieglobstį” dabartiniame neįgaliems žmonėms skirtame laikraštyje „Bičiulystė”, senuosius būrelio vadovus keitė naujieji – Jonas Mačiukevičius, Algimantas Grabauskas, Saulius Šaltenis. 1998 m. gegužės mėn. vykusiame tarybos posėdyje Lietuvos invalidų draugijos pirmininke išrinkta Zita Valaitytė. O beje, ir narių skaičius stipriai išaugo, juk pačioje pradžioje būrelio veikla prasidėjo nuo 14-os narių, šiuo metu Lietuvos invalidų draugijos asocijuotos narės, savo veiklą organizuojančios daugelyje Lietuvos miestų ir rajonų, bendrai skaičiuoja apie 40 000 narių.

Būrelio veikla buvo orientuota į gražų tarpusavio bendravimą, nuoširdų vienas kito palaikymą, informacijos keitimąsi, kai gauti taip brangūs laikraščiai buvo ranka perrašomi po keletą kopijų ir siunčiami toliau. Keičiantis laikams tai tampa vertybėmis, tačiau šiuo metu Lietuvos invalidų draugijos veikla yra glaudžiai siejama su programa, kuri vadinasi Nacionalinė žmonių su negalia socialinės integracijos programa 2003 – 2012 metams, koordinuojama Lietuvos invalidų reikalų Tarybos. Remiantis šios programos išskirtais prioritetais, išskiriamos draugijos darbo kryptys: reabilitacija; socialinės paslaugos; aplinkos prieinamumas; ugdymas; užimtumas; visuomenės švietimas; kultūra, sportas, poilsis.

Pirmininko rinkimai

2008 m. spalio 22-23 dienomis Vilniuje įvykusi LID ataskaitinė-rinkiminė konferencija įėjo į Draugijos istoriją. Jos delegatams teko svarbi misija – pakeistas 20-metį gyvavusios Lietuvos invalidų draugijos pavadinimas, išrinkti naują valdyba ir pirmininkas.

Pavasarį vykusiame LID tarybos posėdyje nemažai diskutuota dėl Lietuvos invalidų draugijos pavadinimo keitimo. Pasiūlius dar kartą gerai viską apsvarstyti, galutinis šio klausimo sprendimas buvo atidėtas iki konferencijos. Tačiau vieningos nuomonės nebuvo ir šįkart. Vieni konferencijos delegatai siūlė išsaugoti 20 metų gyvavusios Lietuvos invalidų draugijos pavadinimą ir taip nesusitapatinti su gausybe kitų neįgaliųjų organizacijų, kiti manė, jog „invalido” terminui nykstant iš valstybinių organizacijų pavadinimų, oficialių dokumentų, pats laikas pasikeisti ir mūsiškei Draugijai. 67 konferencijos delegatams pritarus (45 balsavo „prieš”) Lietuvos invalidų draugiją nutarta pervadinti Lietuvos neįgaliųjų draugija. Perregistravus Draugijos įstatus, oficialiai bus įteisintas naujas didžiausios šalies neįgaliųjų visuomeninės organizacijos pavadinimas.

Konferencijos delegatų sprendimu Draugijos pirmininkas buvo renkamas slaptu balsavimu. Pasiūlyti 5 kandidatai: Zita Valaitytė, Zigmantas Jančauskis, Ignas Mačiukas, Jūratė Kamičaitienė ir Božena Burokienė. Z.Valaitytei atsiėmus savo kandidatūrą, į slapto balsavimo biuletenius buvo įrašytos 4 kandidatų pavardės.

Prieš balsavimą visi kandidatai trumpai prisistatė konferencijos delegatams, išdėstė savo veiklos programas, ateities viziją.

Daugiausia konferencijos dalyvių balsų laimėjo Z.Jančauskis. Iš 125 balsadėžėje rastų (išduoti 126) slapto balsavimo biuletenių jam pirmenybę atidavė 59 delegatai. I.Mačiukas surinko 55 balsus.

Iš esmės pakeista Valdybos sudėtis – dar vienas Draugijos laukiančių permainų patvirtinimas. Tikėtina, jog į ją išrinkus beveik visus Draugijos pirmininko pareigų siekusius kandidatus, bus įmanoma pasinaudoti jų rinkiminėse programose išdėstytomis mintimis ir taip dar labiau sustiprinti didžiausios neįgaliųjų visuomeninės organizacijos įvaizdį, įtaką bei svarbą.