Netekto darbingumo pensijos skiriamos ir mokamos remiantis LR valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymu

Kas gali gauti pensiją?

Asmenys, netekę 45% ar daugiau darbingumo ir atitinkantys nustatytus reikalavimus (turi teisę gauti netekto darbingumo pensiją). Netekto darbingumo pensija skiriama, jei:

 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba Jus pripažino nedarbingu ar iš dalies darbingu;
 • Turite minimalų stažą (žiūrėti minimalaus stažo lentelę).


Kokius dokumentus pateikti?

 1. prašymą skirti senatvės pensiją.
 2. pasą arba asmens tapatybės kortelę (arba leidimą gyventi Lietuvoje);
 3. jei anksčiau nesate pateikę:
 • dokumentus, įrodančius stažą, įgytą iki 1993 m. gruodžio 31 d. (darbo knygelę, stažo pažymėjimus, išduotus buvusių darboviečių ar archyvų ir kt.);
 • karinį liudijimą (jei atlikote karinę tarnybą iki 1994-12-31);
 • santuokos ar ištuokos liudijimą (jeigu buvo pakeista pavardė, o stažą įrodančiuose dokumentuose nurodyta ankstesnė pavardė).

Netekto darbingumo pensijai apskaičiuoti imamos visos Jūsų nuo 1994 m. sausio 1 d. gautos pajamos.

Kada kreiptis į „Sodrą“?

Iškart, kai Jūs esate pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu. Jei kreipsitės vėliau, Jums bus išmokėta pensija už laikotarpį nuo darbingumo lygio nustatymo, bet ne daugiau nei už 6 mėnesius, buvusius iki prašymo su visais reikiamais dokumentais ir duomenimis gavimo „Sodros“ skyriuje.

Stažas, kurio reikia netekto darbingumo pensijai gauti

Minimalaus ir būtinojo valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo reikalavimai nustatomi pagal nedarbingo ar iš dalies darbingo asmens amžių pripažinimo nedarbingu ar iš dalies darbingu dieną, t. y. kuo vyresnis toks asmuo, tuo daugiau stažo yra reikalaujama.

Netekto darbingumo pensijos apskaičiavimas

Netekto darbingumo pensijos dydis priklauso nuo Jūsų darbingumo lygio, įgyto stažo, apskaitos vienetų skaičiaus bei Valstybinio socialinio draudimo fondo Tarybos patvirtintų apskaitos vieneto vertės ir bazinės pensijos dydžių.

Socialinio draudimo pensijos sandara:  bendroji ir individualioji dalys.

Netekto darbingumo pensijos bendrosios dalies apskaičiavimas

Netekto darbingumo pensiją sudaro dvi dalys:

BENDROJI PENSIJOS DALIS:
camera Roll

 

 

 

 

 • Bendroji pensijos dalis priklauso nuo asmens įgyto pensijų socialinio draudimo stažo ir bazinės pensijos dydžio tais metais, kai žmogus išeina į pensiją bei nustatyto netekto darbingumo lygio;
 • Bazinis pensijos dydis kasmet indeksuojamas;
 • Pagal nustatytą netekto darbingumo lygį nustatomas netekto darbingumo lygio daugiklis;
 • Vieni stažo metai įgyjami, jei darbdavys ar žmogus savarankiškai per metus sumoka pensijų socialinio draudimo įmokų nuo atlyginimo ar pajamų VERTĖS, kuri yra ne mažesnė nei 12 tais metais nustatytų minimalių mėnesio atlyginimų (MMA);
 • Sumokėjus mažiau socialinio draudimo įmokų, įgyjama proporcinga dalis metų stažo. Per vienus metus negalima įgyti daugiau nei metų stažo;
 • Minimalus ir būtinasis stažas netekto darbingumo pensijai nustatomas pagal asmens amžių dėl pensijos kreipimosi dieną.
 • SVARBU:Į stažą taip pat įskaitomi laikotarpiai, kai asmuo gavo ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, nedarbo, dalinio darbo, netekto darbingumo socialinio draudimo išmokas.

INDIVIDUALIOJI PENSIJOS DALIS:
camera Roll (1)

 

 

 

 

 • Individualioji pensijos dalis priklauso nuo asmens įgytų pensijos apskaitos vienetų (taškų) sumos, apskaitos vieneto (taško) vertės tais metais, kai žmogus kreipiasi dėl pensijos bei nustatyto netekto darbingumo lygio;
 • Pagal nustatytą netekto darbingumo lygį nustatomas netekto darbingumo lygio daugiklis;
 • Apskaitos vieneto (taško) vertė kasmet indeksuojama;
 • 1 taškas įgyjamas, jei per metus darbdavys ar žmogus savarankiškai sumoka pensijų draudimo įmokų nuo atlyginimo ar pajamų VERTĖS, kuri yra 12 tais metais nustatytų vidutinių darbo užmokesčių (VDU). 2018 m. VDU siekia 808,70 Eur.
 • Sumokėjus mažiau socialinio draudimo įmokų, įgyjama proporcinga apskaitos vieneto (taško) dalis. Sumokėjus daugiau įmokų, įgyjama daugiau apskaitos vienetų (taškų). Didžiausia galimų įgyti taškų suma per metus – 5.
 • SVARBU:Apskaičiuojant taškus, atsižvelgiama ir į ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, dalinio darbo, socialinio draudimo išmokas.
Netektas darbingumas, procentais Daugiklis
45 0,500
50 0,625
55 0,750
60 0,875
65 1,000
70 1,071
75 1,143
80 1,214
85 1,286
90 1,357
95 1,429
100 1,500

Informacija parengta: www.sodra.lt