Kalvarijos rajono neįgaliųjų draugija

Svarbiausi 2019 m. duomenys

Vykdytų projektų sąrašas (nurodant fondą ir sumą, Eur)Darbuotojų skaičiusBendra informacija apie darbuotojų išsilavinimąPagrindiniai rėmėjaiParamos suma iš rėmėjų, EurNario mokesčio lėšos, EurTendencijos, kam naudojama parama/nario mokestis
1. 2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos – 23664,40 Eur;

2. Kultūros ir meninės savimonės ugdymo projektas, savivaldybės biudžeto lėšos – 675 Eur
81 darbuotojas su aukštuoju neuniversitetiniu išsilavinimu, 2 darbuotojai su viduriniu išsilavinimu, 5 darbuotojai su spec. viduriniu išsilavinimu2% (GPM)88,561 330Renginių organizavimas, inventoriaus įsigijimas, draugijos turto remontui, įrangos gedimams šalinti ir t.t.