2014 m. spalio 9 d. buvo priimtas Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas Nr. XII-1215 (toliau – Įstatymas), kuris įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d. Nuo Įstatymo įsigaliojimo dienos neteko galios Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas.

Naujasis Įstatymas numato pareigą asmenims ir šeimoms, pageidaujantiems gauti paramą būstui išsinuomoti, Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka kasmet deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus. Tai yra asmenys ir šeimos, įrašyti į savivaldybėse sudarytus asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašus, pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 dienos) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka privalo deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas).

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad asmenys ir šeimos Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka nedeklaravę turto (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus iš sąrašų bus išbraukiami.

Naujasis Įstatymas numato pareigą savivaldybių socialinio būsto nuomininkams ir kartu su jais gyvenantiems pilnamečiams jų šeimų nariams Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka kasmet deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus. Tai yra nuomininkai – asmenys ir šeimos, gyvenantys savivaldybės socialiniame būste, pasibaigus kalendoriniams metams (iki kitų metų gegužės 1 dienos) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka privalo deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas).

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad socialinio būsto nuomos sutartys su nuomininkais, nedeklaravusiais turto (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka, bus nutraukiamos.

Informuojame, kad 2014 m. gruodžio 23 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1487 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 472 „Dėl valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Šiuo priimtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintoje Savivaldybės būsto, Socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikoje nuomos mokesčio lengvatų taikymas savivaldybės būsto nuomininkams, kuriems savivaldybės gyvenamosios patalpos buvo išnuomotos iki 2002 m. gruodžio 31 d., nenumatytas.

Parengta pagal www.klaipeda.lt informaciją.