🦽 Jei judate neįgaliojo vežimėliu ar kitaip apribotas jūsų judėjimas, jūs turite teisę keliauti lėktuvu, traukiniu, autobusu, tolimojo susisiekimo autobusu ar laivu kaip ir visi kiti. ✈️ 🛳
🚈 Kai perkate bilietą, pardavėjas privalo jums prieinamu formatu pateikti informaciją apie kelionę, taip pat informaciją apie konkrečius jums prieinamus patogumus lėktuve, traukinyje, autobuse, miesto ar tolimojo susisiekimo autobuse ar laive.
🚄 Visų rūšių transporto priemonėse turite teisę į nemokamą pagalbą terminaluose ir transporto priemonėse. Jums negali būti atsisakyta suteikti transporto priemonę dėl jūsų negalios ar riboto judumo, išskyrus atvejus, kai tai pateisinama saugumo sumetimais arba dėl transporto priemonės ar infrastruktūros konstrukcijos.
Šios teisės galioja visoje Europos Sąjungoje.
Daugiau informacijos 👉