Paskutinį dešimtmetį, ypač po įstojimo į Europos Sąjungą, daug dėmesio Lietuvoje skiriama nediskriminavimo politikai, tolerancijos ugdymui ir lygių galimybių užtikrinimui. Tačiau, nepaisant įvairių pastangų, Lietuvoje kaip ir kitose Europos Sąjungos šalyse nuolat yra fiksuojamos diskriminacijos apraiškos bei nepakankama tolerancija atskiroms gyventojų grupėms. Įvairūs tyrimai rodo, kad nemaža dalis Lietuvos gyventojų mano, jog visuomenėje neįgalių asmenų galimybės lygiomis teisėmis dalyvauti visuomenės gyvenime yra apribotos.

Lietuvos neįgaliųjų draugija pradėjo įgyvendinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Dėl nevyriausybinių organizacijų, dirbančių lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo srityje“.

LND, aktyviai prisidėdama prie neįgalių žmonių diskriminavimo dėl negalios, Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugijos nariams surengė seminarą-diskusiją „Visa tiesa apie diskriminaciją: kaip atpažinti, kaip elgtis, kur kreiptis.“ Lietuvos neįgaliųjų draugijos teisininkė Evelina Kelmelienė ir Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininko pavaduotoja Jelena Ivančenko pristatė neįgaliųjų teisių gynimo ir kovos su diskriminacija teisinę ir institucinę aplinką, neįgaliųjų padėtį darbo rinkoje, informacijos prieinamumo neįgaliesiems problemas. Taip pat buvo aptartas NVO vaidmuo kovojant su diskriminacija, aptartos kliūtys, su kuriomis susiduria NVO, jų sprendimo būdai.