Klaipėdos miesto neįgaliųjų draugija

Svarbiausi 2019 m. duomenys

Vykdytų projektų sąrašas (nurodant fondą ir sumą, Eur)Darbuotojų skaičiusBendra informacija apie darbuotojų išsilavinimąPagrindiniai rėmėjaiParamos suma iš rėmėjų, EurNario mokesčio lėšos, EurTendencijos, kam naudojama parama/nario mokestis
1. 2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos – 19451 Eur;

2.“Savipagalbos grupių, sociokultūrinių, informavimo ir kitų paslaugų teikimas tikslinėje teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir jų šeimos nariams” pagal veiksmų programos priemonė 08.6.1-ESFA-V-911 Vietos plėtros strategijų įgyvendimas. Bendra projekto suma 104436,46 Eur. Projekto terminas 2018.06.- 2021.06.
53 darbuotojai su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu; 2 darbuotojai su aukštuoju neuniversitetiniu išsilavinimu; 1. UAB „NAUTICA CHARTERING”. 2. 2% (GPM)3691174Socialinių projektų įgyvendinimui