Kompensacija lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų mokėjimo šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis Išmoka skiriama šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką namuose iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką, kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo pripažinta visiška negalia.

Kompensacijos dydis: Išmoka skiriama šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką, vieną kartą per 6 metus iki 32 minimalių gyvenimo lygių (MGL) dydžio lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos (toliau – kompensacijos).

Šeimos, pageidaujančios gauti kompensaciją, turi pateikti šiuos dokumentus:

*  Vieno iš tėvų prašymą skirti kompensaciją,
* Vieno iš tėvų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
* Lietuvos Respublikos arba Europos sąjungos valstybėje narėje išduotą vairuotojo pažymėjimą,
* NDNT išduotą pažymą apie neįgaliajam vaikui nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį,
* Neįgalaus vaiko gimimo liudijimą,
* Dokumentus, patvirtinančius lengvojo automobilio pirkimo išlaidas:

– sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą,
- arba pirkimo – pardavimo sutartį, jei automobilis perkamas iš fizinio asmens Lietuvoje,
– arba pirkimo – pardavimo kvitą, jei automobilis perkamas iš asmens, turinčio verslo liudijimą,
- arba lizingo davėjo dokumentą
- arba pirkimo užsienio valstybėje dokumentą ir šio dokumento vertimą į lietuvių kalbą.

* Transporto priemonės registracijos liudijimą,
* Nepriklausomo turto vertintojo ataskaitą apie automobilio rinkos vertę (tokios ataskaitos pateikti nereikia, jei perkamas naujas automobilis),
* Jei automobilis buvo techniškai pritaikomas ir (ar) remontuojamas, – automobilio techninį pritaikymą ir (ar) remontą atlikusios įmonės išduotą dokumentą,
* Banko atsiskaitomąją sąskaitą.

Jei automobilio techninį pritaikymą ir (ar) remontą atlikusios įmonės išduoti dokumentai pateikiami po priimto sprendimo skirti kompensaciją, techninio pritaikymo ir (ar) remonto išlaidos nekompensuojamos.

Šeimoms, įsigijusioms lengvuosius automobilius iki 2008 m. liepos 1 d., įsigijimo išlaidos nekompensuojamos.

Dėl kompensacijos skyrimo prašome kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į savivaldybėse ar seniūnijose dirbančius Socialinių išmokų skyriaus specialistus.

Susiję įstatymai:
SPECIALIOJO NUOLATINĖS SLAUGOS, SPECIALIOJO NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS), SPECIALIOJO LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMO IR JO TECHNINIO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS POREIKIŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

LENGVOJO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMO IR JO TECHNINIO PRITAIKYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS