Neformalųjį suaugusių švietimą vykdančios trys institucijos: Psichosocialinės ir darbo integracijos centras (PDIC), Lietuvos neįgaliųjų draugija(LND) ir Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčių ugdymo centras (LKNUC) susivienijo į konsorciumą ir parengė bei vykdo anksčiau minėtą projektą. Jo tikslas – tobulinti kompetencijas darbuotojų, dirbančių su specialiųjų poreikių ir klausos sutrikimą turinčiais suaugusiais, stebint darbą tarptautinių partnerių organizacijose, o taip pat susipažinti su ugdymu, naudojant kultūrinio paveldo elementus.

Konsorciumo narių atstovai stebėjo darbą Latvijos suaugusiųjų švietimo asociacijoje. Tai nevyriausybinė organizacija, kuri vienija suaugusiųjų švietimo institucijas Latvijoje ir rengia suaugusiųjų švietimo nacionalinius plėtros planus ir strategijas. Asociacijoje dalyviai susipažino su naujais dėstymo metodais, skirtais įvairių poreikių jaunuolių neformaliam mokymui. Mokant suaugusius jiems buvo pristatytos naujos metodikos kultūrinėje veikloje, neformaliojo švietimo kriterijai, jų taikymas, šviečiant suaugusius. Dalyviai susipažino su naujomis metodikomis kaip – Biodanza – Tai savęs tobulinimo sistema, kuri naudoja muziką, judėjimą ir teigiamus jausmus, asmenybės bei kolektyvo stiprinimo metodikomis. Tuo pat metu per praktines užduotis įsisavino interaktyvius mokymo metodus. Projekto dalyviai lankėsi Latvijos kurčiųjų draugijoje, stebėjo kolegų darbą Valmieros Gaujos krašto vidurinėje mokykloje.

Antras vizitas projekto dalyvių buvo Slovėnijos kurčiųjų mokykloje. Ji vienintelė Slovėnijoje mokykla teikia švietimo paslaugas sutrikusios klausos asmenims ir su ja bendradarbiaujančioms institucijoms.

Projekto dalyviai stebėjo pedagogų, dirbančių su suaugusiais, užsiėmimus Liublianos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokykloje, kur tėvai aktyviai dalyvauja mokyklos veiklose ir bendruose renginiuose, sporto šventėse, tradiciniuose renginiuose, kurių metu prisimenamos senosios slovėnų tradicijos, žaidimai, šokiai, gaminami tradiciniai patiekalai. Suaugusių užimtumo organizacijoje organizuojami renginiai ir projektai glaudžiai susiję su senosiomis slovėnų tradicijomis, suaugusieji nuolat bendrauja su vietiniais gyventojais, renka informaciją apie istorinius įvykius, tradicijas, kulinarinį paveldą. Liublijanos darželyje „Ledina“ dalyviai sužinojo, kad jis turi ekologinio darželio statusą ir vaikai mokomi saugoti senąsias tradicijas. Visos grupės daro darbelius, susijusius su Slovėnijos tradicijomis, pvz., tema – medus. Kadangi duona su sviestu ir medumi – tai slovėnų tradicinis patiekalas, ta tema vaikai kiekvienoje grupėje gamina sumuštinius, piešia lipdo, gamina įvairius darbelius. Nuolat vyksta individualūs pokalbiai su tėvais. Darželio kieme kasmet vyksta renginys, kurio metu vaikai kartu su tėveliais supažindinami su slovėnų liaudies dainomis, šokiais, žaidimais, gaminami ir skanaujami tradiciniai valgiai. Suaugusių užimtumo centre Geoss Litijos mieste stebėjome kaip krašto istorija, kultūra, menas padeda integruotis suaugusiems į visuomeninę veiklą neformaliojo ugdymo proceso metu. Technologijų gimnazijoje Kamnik mieste skatinami sveikos gyvensenos įpročiai, sveika mityba ,virtuvėje ruošiami įvairūs užkandžiai ir gaminami tradiciniai slovėnų patiekalai kartu su gimnazijos moksleiviais bei tėvais.

Savo patirtimi projekto dalyviai, neformaliojo ugdymo pedagogai, dalinosi bendruomenėje, pedagogų metodiniuose susitikimuose ir pristatė aprašymą „Tarptautinė patirtis Slovėnijoje ir Latvijoje, dirbant su specialiuosius poreikius ir klausos sutrikimą turinčiais suaugusiais“. Naujus įgūdžius, perimant tarptautinių partnerių patirtį, panaudojant kultūrinio paveldo amatus bei tradicijas, pritaikė savo darbe: įtraukė į neformaliojo ugdymo metinius planus.

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčių ugdymo centro dalyvė Rygoje susipažino su naujų ugdymo metodu Biodanza. Kadangi ji yra kurčioji ir dirba su tėvais, siekdama skatinti glaudesnį ryšį tarp tėvų ir vaikų naudoja Biodanzos metodą, kuris padeda įtraukianti tradicinio Lietuvos šokio elementus. Biodanzos metodas, šokio metu skatina gebėjimą sukurti sąsają su savimi ir savo emocijomis tuo sustiprinamas ryšis su kitais žmonėmis. Šis metodas leidžia išreikšti save vizualiu neverbaliniu būdų, naudojant gestus. PDIC organizuoja susiėjimus girdintiems ir naudoja šį metodą taikant kurčiųjų gestus šokyje.

Slovėnijose paimtą modelį organizuoti tradicines šventes su tėvais konsorciumo narės Lietuvos neįgaliųjų draugija jau taiko savo veiklose, o Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčių ugdymo centras ir Psichosocialinės ir darbo integracijos centras integruoja Slovėnijoje stebėtą modelį. Taip skatinamas bendravimas tarp kelių kartų kur seneliai anūkams gali papasakoti, parodyti ir supažindinti su tradiciniais žaidimais, rankdarbiais, amatais ir tradiciniais patiekalais, tuo pačiu tikslas skatinti ir sveikos gyvensenos modelį.

Kurčiųjų mokykloje Latvijoje labai branginama mokyklos istorija ir mokykloje yra visų besimokusiųjų nuotraukos. Anūkai gali pamatysi savo senelius arba tėvus. LKNUC naudoja šią patirtį , renka nuotraukas ir organizuoja baigusiųjų šią mokyklą mokinių nuotraukų muziejų

Slovėnijoje organizuojami studijų rateliai ir per juos vykdo saugusiųjų švietimą . Panaudojant studijų ratelių metodiką neformaliajam ugdymui remiantis kultūriniu paveldu PDIC ir LND organizuos mokymus kur kiekvienoje grupėje bus mokomasi , apie tradicijas . Slovėnijos suaugusiųjų užimtumo centro patirtis puikiai parodė, kad suaugę noriai įsitraukia į tokias veiklas , domisi krašto kultūra.

Taip pat svarbu paminėti kad įgyta asmeninė patirtis ir žinios stebint kitų šalių veiklą neformaliajame suaugusiųjų švietime, kitų šalių metodikas, gerąsias patirtis, praturtino kiekvieną projekto dalyvį. Stebint kaip su atsidavimu ir meile dirba kitų šalių kolegos , kaip subtiliai puoselėjamos tradicijos įkvėpė kiekvieną iš mūsų dalintis šiomis žiniomis, taikyti naujus metodus, puoselėti tradicijas tiek darbe tiek kasdieniniame gyvenime. Juk tai gali būti ir naujai išmokta liaudiška daina, išmoktas naujas tradicinis receptas, ar netgi paruošta tradicinė žolelių arbata.

Projekto dalyviams įteiktas pareiškėjo ir siunčiančios organizacijos pažymėjimai; išduoti tarptautinių partnerių sertifikatai ir „Europass” pažymėjimai. Konsorciumo narėms įteikti dalyvio pažymėjimai, liudijantys dalyvavimą „Erasmus“ programoje.

Trys institucijos, teikiančios švietimo paslaugas, neformalųjį ugdymą specialiųjų poreikių turintiems suaugusiems, vykdo pagal „Erasmus+” programą projektą “Darbuotojų, dirbančių su specialiųjų poreikių ir klausos sutrikimą turinčiais suaugusiais, kompetencijų tobulinimas ” Nr. 2018-1-LT01-KA104-046795. Projekto trukmė – 2018-2019 m.

Psichosocialinės ir darbo integracijos centro

Projekto koordinatorė

Rita Rašišytė