Siekdama stiprinti neįgaliųjų bendruomenei priklausančių meno mėgėjų tautinę savimonę, užtikrinti etninės kultūros ir tautodailės tradicijų tęstinumą ir puoselėjimą, didinti etninės kultūros sklaidą, Lietuvos neįgaliųjų draugija vykdys projektą „Paprotinės lietuvių šventės drobėje”, kurio metu surengs 6 dienų trukmės kūrybinę tapytojų stovyklą. Stovyklos dalyviai tapys Lietuvos tautinio paveldo buitį, kalendorines paprotines šventes, kaip: Užgavėnės (kaukės), Jurginės (paukščių sugrįžimo šventė), Sekminės (beržų šakelėmis puošiami pakelės kryžiai), Velykos (margučiai), Verbų sekmadienis (verbos) ar Rugių kirtimo pabaigtuvės (vakaruška), Vestuvės, Naktigonė, Joninės ir kitos pačių autorių parinktos temos. Įgyvendinus projektą, jo metu nutapyti darbai 2021 m. pabaigoje bus eksponuojami Lietuvos tautodailininkų sąjungos galerijoje Vilniuje.

Stovykla rengiama vykdant   projektą „Paprotinės lietuvių šventės drobėje”. Projektą finansuoją Lietuvos kultūros taryba.

Kūrybines dirbtuves organizuoja ir įgyvendina Lietuvos neįgaliųjų draugija. Atsakingas asmuo: renginių organizatorė Saulė Vėjelienė mob. tel.: 861800338, el. p. [email protected].

 Stovyklai vadovaus tautodailininkė, primityviosios tapybos puoselėtoja G. Adiklienė.

 Asmuo norintis dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse privalo susipažinti su NUOSTAIS  ir užpildyti dalyvio registracijos ANKETA

Neįgaliųjų kūrybinės stovyklos dalyvių sąrašas