Po karantino galima tikėtis laipsniško, bet ne staigaus, ekonomikos sugrįžimo į buvusias vėžes, todėl norint, kad be pajamų neliktų nė vienas bedarbis, laikinai atsirado nauja išmoka – darbo paieškos. 

Ją gauti gali visi Užimtumo tarnyboje registruoti bedarbiai, nedalyvaujantys aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse. 
Darbo paieškos išmoka gali būti dviejų dydžių: 200 eurų ir 42 eurų. Tiems, kurie neatitinka kriterijų gauti įprastą nedarbo socialinio draudimo išmoką arba jos mokėjimo laikotarpis jau pasibaigė, darbo paieškos išmoka sieks 200 eurų. Tiems, kas gauna įprastą nedarbo išmoką, papildoma darbo paieškos išmoka sieks 42 eurus. 

Pilno dydžio darbo paieškos išmoka bus mokama ir tais atvejais, jeigu bedarbio statusą turintis žmogus gauna socialinio draudimo invalidumo, našlių ir našlaičių pensiją, šalpos išmoką, valstybinę pensiją netekus 60–100 procentų darbingumo, rentą ir panašiai. Šios išmokos gauti negali senatvės pensininkai. 

Pavyzdžiui, jeigu Užimtumo tarnyboje registruotas žmogus gauna netekto darbingumo pensiją, darbo paieškos išmoka jam vis tiek sieks 200 eurų.

Ši išmoka gali būti mokama iki 6 mėnesių, bet ne ilgiau nei iki šių metų pabaigos. 

KUR KREIPTIS: į Užimtumo tarnybą.

Informacijos šaltinis: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos