Vasario 25 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kanclerio potvarkiu paskirstytos lėšos Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektams.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos institucinio stiprinimo projektui 2021 metais skirtas 48246,10 Eur finansavimas. Šio projekto dėka jau netrukus LND asocijuotus narius pakviesime į nuotolinius mokymus apie pagalbos poreikio klientui identifikavimą ir socialinių paslaugų teikimą pagal nustatytą poreikį, kuriuos ves Vilniaus technologijų mokymo centro lektorės.

Per šiuos metus asocijuotiems nariams taip pat bus surengti kontaktiniai mokymai įvairiomis aktualiomis temomis, toliau tęsime 2020 m. pradėtus darbus galūnių protezų kompensavimo ir inovacijų srityje, dirbsime su savivaldybėmis dėl viešųjų paslaugų perdavimo NVO, organizuosime socialinio verslo dizaino mąstysenos dirbtuves.