Lazdijų rajono neįgaliųjų draugija

Svarbiausi 2019 m. duomenys

Vykdytų projektų sąrašas (nurodant fondą ir sumą, Eur)Darbuotojų skaičiusBendra informacija apie darbuotojų išsilavinimąPagrindiniai rėmėjaiParamos suma iš rėmėjų, EurNario mokesčio lėšos, EurTendencijos, kam naudojama parama/nario mokestis
1. 2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos – 21000 Eur;

2. 2019 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūra ir sportą projektas, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos -2835,00 Eur;

3. Transporto paslaugos iš savivaldybės biudžeto lėšų – 14663,42 Eur;

4. Kompleksinės paslaugos šeimai projektas, iš savivaldybės biudžeto lėšų – 9000 Eur.
91 darbuotojas su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu; 1 darbuotojas su aukštuoju neuniversitetiniu išsilavinimu; 3 darbuotojai su aukštesniuoju išsilavinimu; 4 darbuotojai viduriniu išsilavinimuFiziniai asmenys676,12300Narių ekskursijoms organizuoti, šventėms ir kt ūkio išlaidoms.