Lietuvos neįgaliųjų draugijos atstovės liepos 15-19 dienomis Amsterdame dalyvauja tarptautinio projekto aptarime ir pristatyme dėl neįgaliųjų įdarbinimo dalinantis gerąja patirtimi.
Projekte dalyvauja 15 šalių, kurios vertindamos kiekvienos šalies patirtį, individualias stiprybes dalinasi savo gerąją patirtimi siekiant žmonių su negalia, kurie turi išsilavinimą, tačiau sunkiai integruojasi į darbo rinką,  aktyvaus įdarbinimo bendradarbiaujant su įvairiomis verslo organizacijomis.

Paraskils projekto pagrindiniai tikslai:
-Tvariai ir struktūrizuotai didinti neįgalių darbuotojų socialinį ir ekonominį dalyvavimą
-Mokymosi visą gyvenimą galimybių gerinimas žmonėms su negalia
-Neįgaliųjų darbuotojų įvaizdžio ir stereotipų gerinimas; įrodyti, kad jie yra patikimi ir vertingi darbo jėgos nariai ne tik saugomoje, bet ir atviroje darbo rinkoje
-Mažinant įmonių ir organizacijų nenorą įdarbinti žmones, turinčius darbo jėgos kliūčių, mažinant ar net panaikinant atotrūkį tarp žmonių su negalia ir darbo rinkos.
-Neįgalių darbuotojų pagrindinių ir profesinių įgūdžių gerinimas
-Informacinių ryšių ir ryšių tarp atviros darbo rinkos ir žmonių su negalia gerinimas

Tikimės, kad įgyta patirtis padės ir mums pritaikyti kitų šalių naudojamus metodus ir  patirtį siekiant žmonių su negalia aktyvaus įdarbinimo atviroje darbo rinkoje.

Daugiau apie projektą: http://paraskillsproject.eu/en/