Maloniai  kviečiame š. m. gegužės 17 d. 14 val. Lietuvos neįgaliųjų draugijos asocijuotų narių pirmininkus į ataskaitinę konferenciją.
Konferencija vyks Mėguvos g. 13, Šventoji, Palangos sav.

 

 

 

DARBOTVARKĖ
12.00-14.00 LND valdybos posėdis
Darbotvarkė:

Metinių finansinių ataskaitų teikimas:
1. UAB,,Alinva” direkloriė Jūratė Kamičaitienė.
2. UAB,,Dangija” direktorius Adas Gavėnia.
3. UAB ,,Negalia” direktorius Jevgenij Ševčenko.
4. VšĮ,,Bičiulyste” vyr. redaktorė Aldona Milieškienė.
5. VšĮ,,Vislida” administracijos vadovė Jelena Ivančenko
6. Kiti klausimai

13.00-14.00 Dalyvių – delegatų registracija
14.00 Ataskaitinės konferencijos atidarymas, sveikinimo žodis
Darbotvarkė:
1. Pirmininkaujančio, sekretoriaujančio ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
2. LND pirmininko – valdybos 2016 m. veiklos ataskaita.
3. LND finansinė 2016 m. ataskaita.
4. LND naujos įstatų redakcijos patvirtinimas.
5. LND valdybos ir revizijos komisijos darbo reglamentų patvirtinimas.
6. LND veiklos krypčių aptarimas.
7. Diskusijos ir pasisakymai.
8. Kiti klausimai.
18.00 Vakarienė