Liepos 18 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerės potvarkiu buvo paskirstytos lėšos Nevyriausybines neįgaliųjų organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektui 2022 metais. Skirta suma –  59974,23 Eur.

Projekto tikslas – Lietuvos neįgaliųjų draugijai priklausančių asocijuotų narių institucinis stiprinimas.

Šio projekto dėka Lietuvos neįgaliųjų draugija asocijuotiems nariams surengs mokymus įvairiomis aktualiomis, išleis informacinį leidinį, inicijuos apskritųjų stalų diskusijas apie ortopedinės avalynės priemonių finansavimo tvarką, jos kiekio bei kokybės užtikrinimą ir galimybę kompensuoti patogią bei šiuolaikišką ortopedinę avalynę asmenims su negalia.