Mielieji draugijos pirmininkai, nariai, bičiuliai, partneriai ir bendražygiai,

netrukus praversime duris į 2019-uosius. Apžvelkime, ką bendromis pastangomis mums pavyko įgyvendinti. Per šiuos metus visomis išgalėmis stiprinome savo narius, kad būdami stiprūs ir vieningi galėtume aktyviai prisidėti prie žmonių su negalia visapusiško teisių įgyvendinimo, diskriminacijos apraiškų panaikinimo ir skurdo mažinimo.

Visi kartu, bendromis pastangomis spartinome įvairias reformas, itin didelį dėmesį skirdami socialiniams bei neįgaliųjų įdarbinimo klausimams, bendradarbiavimui su savivaldybėmis, valdžios institucijomis ir valdžios atstovais.

Dėkoju kiekvienam iš Jūsų, leidusiam suprasti, ko dar trūksta neįgaliam žmogui ne tik gyvenančiam mieste, bet ir rajone, ką dar turime padaryti, kad mūsų šalies teisinė sistema sudarytų sąlygas  žmogui su negalia oriai gyventi. Esame stiprūs, nes regime bendrą tikslą – skurdo ir nelygybės mažinimą, kokybiško išsilavinimo galimybes visiems bei efektyvios įdarbinimo sistemos kūrimą žmonėms su negalia. Nuoširdžiai dėkoju visiems Jums už sąžiningą darbą, tvirtą valią ir susitelkimą bendram tikslui.

Sveikinu Jus su Šventomis Kalėdomis. Tegul Jūsų šeimas, artimuosius supa meilė ir gaubia bendrystės jaukumas. Linkiu, kad Naujaisiais metais visus lydėtų sėkmės šypsenos. Veržlių, įdomių, dosnių ir sočių 2019 metų!

Nuoširdžiai
Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė
Jelena Ivančenko