2023 m. vasario 14 d. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintas finansavimas 2023 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams.
Lietuvos neįgaliųjų draugijos veiklos rėmimo projektui 2023 metais skirta 110 125 Eur.

Projekto tikslas – plėtojant Lietuvos neįgaliųjų draugijos veiklą, atstovauti neįgaliesiems, ginti jų teises, telkti neįgaliuosius bendroms veikloms, skatinti neįgaliuosius dalyvauti visuomeniniame gyvenime, didinti neįgaliųjų ir visuomenės informuotumą, skatinti dalyvavimą darbo rinkoje, vykdyti įtraukųjį švietimą.
Projekto uždaviniai:
·       atstovauti neįgaliesiems, ginant jų teises;
·       teikti metodinę pagalbą neįgaliųjų draugijoms, atstovaujančioms neįgaliųjų interesams;
·       telkti neįgaliuosius bendroms veikloms ir skatinti jų dalyvavimą visuomenės gyvenime, organizuojant bendrus su visuomene susitikimus ir kultūrinius renginius, taip pat įvairias aktyvaus poilsio ir menines stovyklas;
·       didinti neįgaliųjų, jų šeimos narių ir visuomenės informuotumą, vykdant švietimo kampaniją, kuriant turinį socialinėje medijoje;
·       skatinti įtraukiojo ugdymo veiklą;
·       kelti dirbančių specialistų kvalifikaciją.

Įgyvendinant projektą, per šiuos metus bus teikiamos teisinės konsultacijos ir metodinė pagalba; bus suorganizuoti 4 susitikimai su švietimo įstaigomis dėl prieinamumo didinimo; bus suorganizuotos 5 dirbtuvės „Aktyvus darbo rinkoje“; bus didinamas informacijos prieinamumas žmonėms su negalia per socialinių medijų turinio kūrimą.

Planuojamos stovyklos, renginiai: orientavimosi sporto mokomoji treniruočių stovykla, kūrybinio rašymo dirbtuvės „Pasakos: savaip ir kitaip“, „Tradicinių sodų rišimas“ su Maryte Liugiene bei dainų konkursas „Vilties paukštė“.

xxx

LENGVAI SUPRANTAMA KALBA:

Lietuvos neįgaliųjų draugija įgyvendina projektą.

Jis vadinasi Lietuvos neįgaliųjų draugijos veiklos rėmimo projektas.

Jam 2023 metais skirta 110 tūkstančių eurų.

Projektas padeda vykdyti Lietuvos neįgaliųjų draugijos veiklą.

Draugija gina žmonių su negalia teises,

teikia neįgaliųjų organizacijoms pagalbą,

organizuoja veiklas, į kurias įtraukia žmones su negalia,

siekia, kad daugiau vaikų su negalia lankytų mokyklą su visais.

Taip pat pagalbą teikia teisininkė,

vyksta mokymai apie darbą,

informacija skleidžiama per Facebook socialinį tinklą,

rengiamos kūrybinės ir sportinės stovyklos,

dainų konkursas „Vilties paukštė“

Projektas finansuojamas: Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.