Šių metų rugsėjo 29-30 dienomis Šventojoje vyko Lietuvos neįgaliųjų draugijos vadovų strateginė sesija, kurios metu buvo kuriami LND ateities strateginiai tikslai, padėsiantys vystyti visos asociacijos , kaip didžiausios organizacijos atstovaujančios neįgaliuosius Lietuvoje, ateities planus ir siekius.

Strateginės sesijos metu, vadovai galėjo peržiūrėti ir formuoti naują savo atstovaujamos organizacijos veiklos strategiją, taip pat buvo išgrynintos vertybės, išnagrinėti konkretūs uždaviniai ir numatytos iniciatyvos konkretiems LND uždaviniams pasiekti. Ne mažai dėmesio sesijos metu buvo skiriama ir komandinio darbo formavimui, stiprinant komandos dvasią – narių tarpusavio bendradarbiavimą suprantant bendrą tikslą, kuriant pasitikėjimą vienas kitu ir akcentuojant darbo kartu svarbą bei naudą.

Viena didžiausių problemų su kuria susiduria asociacijos nariai -tikslinės auditorijos senėjimas ir per mažas jaunimo su negalia aktyvumas bei dalyvavimas draugijų veiklose. Sesijos metu buvo išsigrynintos draugijų galimybės ir būdai, kuriais bus siekiama keisti draugijų veiklas, kad jos taptų patrauklesnės jaunimui su negalia, o LND asociacija taptų moderni ir šiuolaikiška organizacija atstovaujanti žmones su fizine negalia.

Strateginė sesija organizuota įgyvendinant projektą Lietuvos neįgaliųjų draugijos institucinis stiprinimas, finansuojamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.