Pristatome šiuo metu vykstančius mokymus „Asmenų, turinčių negalią, teisių įgyvendinimas tarpinstitucinio bendravimo kontekste”. Mokymų dalyviai ne tik gilina žinias apie poreikių vertinimą ir teisių užtikrinimą teikiant paslaugas, bet ir teorines žinias pritaiko praktinėje mokymų dalyje.
Šie mokymai – tai projekto „Lietuvos neįgaliųjų draugijos institucinis stiprinimas”. Projektas finansuojamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.