Naudinga

Priemokos mažų pensijų gavėjams

Priemokos mažų pensijų gavėjams

Nuo 2019 metų mokamos priemokos iš valstybės biudžeto mažų pensijų gavėjams, kurių visų gaunamų pensijų suma nesiekia 238 eurų per mėnesį. Svarbu pabrėžti, kad pensija kartu su priemoka 238 eurų ribą pasieks tik tiems žmonėms, kurie yra įgiję būtinąjį stažą, kitiems...

Kompensacija automobilių įsigyjimui, auginantiems neįgalų vaiką

Kompensacija automobilių įsigyjimui, auginantiems neįgalų vaiką

Kompensacija lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų mokėjimo šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis Išmoka skiriama šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką namuose iki 18 metų,...

Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas

Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas

Siekiate plėsti verslą steigdami naujas darbo vietas? Siūlome pasinaudoti valstybės teikiama parama naujoms darbo vietoms steigti. Kokiam tikslui skiriama parama? skatinti darbdavius steigti naujas darbo vietas neįgaliesiems arba pritaikyti esamas darbo vietas prie...

Įdarbinimas subsidijuojant nuo 2019-01-02

Įdarbinimas subsidijuojant nuo 2019-01-02

Nuo šių metų sausio 2 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo redakcija. Nebeliko ankščiau galiojusio LR Užimtumo rėmimo įstatymo, kuris reglamentavo neįgaliųjų įdarbinimą subsidijuojant, tačiau nereikėtų nusivilti, nes  priemonės subsidijavimui...

Parama būstui įsigyti ar išsinuomoti

Parama būstui įsigyti ar išsinuomoti

Valstybė taiko šias paramos rūšis būstui įsigyti ar išsinuomoti Parama būstui įsigyti teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų gavėjams teikiant subsidijas valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti. Parama būstui išsinuomoti...

Būsto pritaikymas asmenims su negalia

Būsto pritaikymas asmenims su negalia

Būsto (aplinkos) pritaikymas – gyvenamųjų patalpų (aplinkos) žmonėms su negalia pritaikymas panaudojant specialius elementus, koreguojant šiems žmonėms neprieinamas erdves ir statybos sprendimus. Būsto pritaikymas sudaro sąlygas neįgaliajam laisviau judėti patalpose,...

Parama studentams turintiems negalią

Parama studentams turintiems negalią

Parama studentams, turintiems negalią Tikslinės išmokos Tikslines išmokas (152 Eur per mėnesį) turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentai, turintys negalią, atitinkantys šiuos reikalavimus: turi teisės aktų...

Asmenų su negalia užimtumas

Asmenų su negalia užimtumas

Asmenų su negalia įdarbinimas subsidijuojant Būtinos sąlygos Įdarbinti subsidijuojant gali būti šie teritorinėje darbo biržoje registruoti neįgalieji asmenys: neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis; neįgalieji,...

Palengvintas neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimas

Palengvintas neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimas

  Nuo š. m. sausio 1 d. asmenims palengvinta neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarka  – pateikiant prašymą išduoti šią kortelę, nebereikia pateikti vairuotojo pažymėjimo, nes NDNT informaciją apie asmeniui suteiktą teisę vairuoti lengvąjį...