Giema Mušinskienė
Eglė Volungevičiūtė
Sigitas Leimontas
Sigitas Norvaišas
Vygantas Matikonis
Alvidas Svilis
Birutė Valiukienė
Danutė Bileišienė
Genovaitė Adiklienė
Vaidilutė Juškienė
Algis Giba
Dalė Hokušienė
Bronė Šaumanienė
Genovaitė Kairienė
Laimutė Morkūnaitė
Genovaitė Trilytė
Stanislava Juozapaitytė
Genutė Bučiūnienė
Zofija – Aldona Petkevičiūtė
Almas Matulaitis
Paulius Kriukas
Leokadija Mockienė
Jadvyga Genovaitė Jakienė
Nijolė Railaitė
Algirdas Vaškys
Vilija Jocienė
Rasa Baranauskaitė
Jonas Valantiejus

Valija Šurnaitė

Povilas Stundys

Stovyklos vieta Ukmergės švietimo centro Veprių laisvalaikio  užimtumo ir turizmo centras, adresas: Slabados km., Vepriai, Ukmergės rajonas.

Trukmė: 6 dienos (2016 09 07 – 2016 09 12).