2016 m. liepos 25 d.- liepos 30 d. Šventojoje vyksiančios „ Neįgalių literatų kūrybinės stovyklos” dalyvių sąrašas :

 1. Antanas Karmonas
 2. Zinaida Jurėnienė
 3. Egidijus Šatas
 4. Egidijaus Šato palydovas
 5. Danutė Balbierienė
 6. Jonas Baltušis
 7. Egidijus Saldys
 8. Svetlana Rybakienė
 9. Svetlanos Rybakienės palydovas
 10. Danutė Ruseckaja
 11. Eglė Volungevičiūtė
 12. Viktoras Jakonis
 13. Viktoro Jakonio palydovas
 14. Karolina Naprienė
 15. Vilija Dobrovolskienė
 16. Veronika Masiukienė
 17. Birutė Gailevičienė
 18. Danutė Čebatorienė
 19. Angelė Rudžianskaitė
 20. Danutė Kuliavienė
 21. Mykolas Kručas
 22. Leokadija Mockienė
 23. Joana-Danutė Makelienė
 24. Gintaras Ražinskas
 25. Rasa Stankevičienė
 26. Elvyra Jankauskienė
 27. Antanina Grigonienė
 28. Rasa Rutkauskaitė
 29. Vilija Vilkelienė
 30. Regina  Mineikienė
 31. Vitalija Ližaitienė
 32. Janina Pranaitienė
 33. Jonas Girdzijauskas
 34. Rima Danylienė
 35. Teresė Stankevičienė
 36. Antanas Banys
 37. Danutė Šeržentienė
 38. Janina Strigūnienė
 39. Irena Meškauskienė
 40. Eglė Baranauskaitė
 41. Eglės Baranuskaitės palydovas
 42. Zofija Lisauskaitė
 43. Zofijos Lisauskaitės palydovas
 44. Gelena Lavrinovičienė
 45. Jekaterina Voronina

Informuojame, kad Palangos savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T2-345 patvirtintus Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos kurorto viešąja infrastruktūra nuostatus bus privaloma mokėti

1 Eur privalomą įmoką už asmeniui suteiktą vieną nakvynę.

Pagal Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Palangos kurorto viešąja infrastruktūra nuostatų 23.2 punktą

100 procentų rinkliavos lengvata suteikiama vaikams iki 18 metų.

 

Klausimus, susijusius su nuvykimu ir parvykimu iš stovyklos, spręsti su projekto vykdytoju Antanu Jasinsku (tel. nr. 8-5-2757724), kitais klausimais skambinti renginių organizatorei Saulei Vėjelienei tel.: 861800338.