Trečiadienis, gruodžio 3 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Tarptautinę neįgalių žmonių dieną susitiko su Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininke Kristina Miškiniene ir socialinės apsaugos ir darbo viceministru Algirdu Šešelgiu aptarti, kaip neįgalieji integruojami į visuomenę.

Prezidentė pabrėžė, kad daugiau nei ketvirtis milijono Lietuvoje gyvenančių neįgalių žmonių – didelė ir svarbi mūsų visuomenės dalis. Prieš ketverius metus Lietuvoje ratifikuota Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija suteikė šiai bendruomenei daugiau galimybių, tačiau dar ne viskas padaryta, kad būtų sprendžiamos įsisenėjusios neįgalių žmonių problemos.

„Požiūris į neįgaliuosius atspindi visuomenės brandą. Privalome mažinti neįgaliųjų socialinę atskirtį, stiprinti toleranciją ir nesitaikstyti su diskriminacijos, abejingumo apraiškomis”, – sakė Prezidentė.

Valstybės vadovė atkreipė dėmesį į atsakingų institucijų veiklą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turėtų laikytis principo, kad visi neįgaliesiems svarbūs klausimai būtų svarstomi ir sprendžiami drauge su neįgaliųjų organizacijomis. Ministerija ir jai pavaldžios institucijos, sveikatos priežiūros įstaigos, savivaldybės turi atsisakyti biurokratinio požiūrio į neįgaliuosius ar sunkia liga sergančius žmones.

Taip pat buvo pažymėta, kad pagalba neįgaliems žmonėms priklauso ne tik nuo finansinių išteklių, bet ir nuo sąžiningo požiūrio į valstybės skiriamas lėšas šiai socialinei grupei. Kitais metais planuojama papildomai skirti 2,6 mln. litų Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos programos priemonėms įgyvendinti, tačiau iki ekonominės krizės buvęs finansavimas dar nebus pasiektas. Todėl esamos lėšos turi būti kuo racionaliau panaudotos neįgaliųjų būstams pritaikyti, socialinėms paslaugoms bendruomenėse teikti. 2014-2020 metais vien socialinėms įmonėms finansuoti numatoma skirti 122 mln. litų. Šios lėšos privalo būti panaudotos realiai neįgaliųjų integracijai į darbo rinką.

Dar viena sritis, kuriai reikia daugiau dėmesio ir iš valstybės institucijų, ir iš visuomenės – paslaugų prieinamumas. Reikia sudaryti visas sąlygas neįgaliesiems siekti mokslo, dirbti, naudotis informacija, keliauti, gyventi visavertį gyvenimą.

Prezidentės nuomone, teigiami pokyčiai negalią turinčių žmonių gyvenime įmanomi tik nuosekliai įgyvendinant neįgaliųjų socialinės integracijos politiką. Valstybė privalo apginti socialiai pažeidžiamiausias visuomenės grupes.

 

 

 

 

 

 

 

Informacija iš: www.president.lt