Nuoširdūs, tikri, atviri, kupini pasididžiavimo savo gimtuoju kraštu ir žmonėmis,  ir iš visos širdies – Lietuvos neįgaliųjų draugijos narių, draugų ir bičiulių sveikinimas, atkurtos Lietuvos 100-mečio proga.

Sveikinimas