Eidamas 83-iuosius metus, 2021 m. spalio 20 d. mirė Jonas Mačiukevičius, rašytojas, visuomenės veikėjas, Lietuvos neįgaliųjų judėjimo organizatorius ir didžiausios šalies neįgaliųjų organizacijos – Lietuvos invalidų draugijos (dabar Lietuvos neįgaliųjų draugija) pirmasis vadovas.
Jis gimė 1939 m. rugpjūčio 17 d. Ginaičiuose, Ariogalos valsčiuje (dabartinis Raseinių rajonas). Mokėsi Betygalos vidurinėje mokykloje, dėl ligos negalėdamas jos lankyti – savarankiškai. Dar neturėdamas trisdešimties J. Mačiukevičius atkreipė į save visuomenės dėmesį kaip originalus kūrėjas, paskelbdamas savo gyvenimo faktais pagrįstą apysaką „Laikrodžiai nesustoja“. Apysakoje pasakojama apie sunkius likimo išbandymus, kalbama apie tai, kad net sunkiausiais gyvenimo momentais žmogus gali neprarasti vilties, orumo, optimizmo. Kaip prisiminimuose liudija amžininkai, tas kūrinys neįgaliųjų bendruomenei teikė stiprybės. Ši J. Mačiukevičiaus apysaka sulaukė keturių leidimų. Be to, buvo išversta į rusų, latvių, estų kalbas, pagal ją buvo pastatytas televizijos spektaklis. Ne vienas J. Mačiukevičiaus eilėraštis tapo daina. Jis parašė daugiau kaip 40 įvairių žanrų knygų, kurios išleistos ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
Būdamas pripažintu kūrėju ir turėdamas autoritetą visuomenėje, Jonas Mačiukevičius labai daug nuveikė organizuodamas šalyje neįgaliųjų judėjimą, kuris turėjo užtikrinti neįgaliesiems lygias teises su kitais bendrapiliečiais. Jis buvo prie Lietuvos invalidų draugijos ištakų ir nuo jos įsteigimo 1988 m. iki 1991 m. buvo šios organizacijos pirmininkas. Tuo laikotarpiu draugija, sutrumpintai vadinta LID, aktyviai rūpinosi neįgaliųjų gyvenimo sąlygomis, jų įdarbinimu, neįgaliųjų įmonių steigimu ir veikla, aplinkos pritaikymu, neįgaliųjų teises užtikrinančių teisės aktų inicijavimu. J. Mačiukevičius ir jo vadovaujama organizacija principingai kėlė aštriausius neįgaliųjų gyvenimo klausimus, ėmėsi drąsių iniciatyvų ir siekė žmonėms su negalia palankių sprendimų aukščiausiose valstybės institucijose. Teigiamos patirties ieškota užsienyje. Jonas Mačiukevičius stažavo Mičigano reabilitacijos centre (JAV) ir ja dalijosi Lietuvoje. 1992–1996 m. jis dirbo Lietuvos invalidų tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pirmininku. Jonas Mačiukevičius buvo ir Lietuvos žmonių su negalia sąjungos Garbės prezidentas.
1990 m. spalio mėnesį Jonas Mačiukevičius su rašytoju Juozu Nekrošiumi ir gydytoju Juozu Šapoka įsteigė laikraštį „Bičiulystė“, kuris jau ketvirtą dešimtmetį rašo Lietuvos negaliųjų gyvenimo metraštį.
Už ilgametį darbą neįgaliųjų labui Jonas Mačiukevičius 2009 m. apdovanotas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apdovanojimu „Gerumo žvaigždė“. 2014 m. jam įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvos Respublikai“ Riterio kryžius.
Dėl skaudžios netekties nuoširdžiai užjaučiame Velionio artimuosius.
 
 
Lietuvos neįgaliųjų draugijos bendruomenė, administracija ir savaitraščio „Bičiulystė” kolektyvas ir skaitytojai