Nuo 2020 metų pradžios pensijų ir nedarbo socialiniu draudimu valstybės lėšomis draudžiami slaugantys namuose negalią turinčius asmenis, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, taip pat nuolat prižiūrintys namuose negalią turinčius asmenis, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba slaugantys namuose visiškos negalios invalidus, pripažintus tokiais iki 2005 m. liepos 1 d.

Negalią turinčius artimuosius slaugantys ar prižiūrintys tėvai, įtėviai, globėjai ar rūpintojai, valstybės lėšomis yra draudžiami pensijų ir nedarbo socialiniu draudimu tik tuo atveju, jei jie neturi draudžiamųjų pajamų arba jų draudžiamosios pajamos mažesnės nei minimalioji mėnesinė alga, taip pat, jei jie nėra sukakę senatvės pensijos amžiaus.

Nurodyti asmenys draudžiami pensijų socialiniu draudimu valstybės lėšomis tik tuo atveju, jeigu negauna jiems patiems priklausančios valstybinės socialinio draudimo pensijos, išskyrus valstybinę socialinio draudimo našlių (maitintojo netekimo) pensiją, valstybinės pensijos, šalpos pensijos, socialinės pensijos arba šalpos pensijos už invalidų slaugą namuose.

Asmenys, atitinkantys nurodytas sąlygas, turi „Sodrai“ pateikti prašymą. Kartu su prašymu turi būti pateikti:

1. slaugančio ir slaugomo neįgalaus asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;

2. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo arba teismo sprendimas (nutartis) dėl globos (rūpybos) nustatymo pilnamečiui asmeniui (pateikia globėjas ar rūpintojas);

3. slaugomo asmens specialųjį nuolatinės slaugos poreikį, specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį ar visiškos negalios invalidumą patvirtinantis dokumentas (jei atitinkami duomenys gauti pagal asmens duomenų teikimo sutartį, šių dokumentų pateikti nereikia).

Prašymą dėl draudimo valstybės lėšomis, slaugant neįgalų asmenį, galima pateikti bet kuriam „Sodros“ teritoriniam skyriui arba per asmeninę „Sod­ros“ paskyrą gyventojui (užpildant ir pateikiant Prašymą dėl draudimo valstybės lėšomis slaugant neįgalų asmenį, forma GDR12). Prašymą taip pat galima pateikti paštu, jeigu prašymas yra patvirtintas notaro. „Sodra“, išnagrinėjusi asmens prašymą ir papildomus dokumentus, priims sprendimą dėl asmens draudimo valstybės lėšomis.

Konsultuoja: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Komunikacijos skyriaus patarėja Milda LEVANDRAITYTĖ.

Informacijos šaltinis: www.biciulyste.lt