Vadovaujantis Lietuvos neįgaliųjų draugijos įstatų 4.2.2, 4.2.4 punktais Lietuvos neįgaliųjų draugijos nariai kviečiami į ataskaitinę – rinkiminę konferenciją.

Ataskaitinė – rinkiminė konferencija įvyks š. m. birželio 22 d. 13 val. adresu Mėguvos g. 13, Šventoji, Palangos sav.

Konferencijos darbotvarkė:

  1. Dalyvių registracija
  2. Ataskaitinės – rinkiminės konferencijos atidarymas, sveikinimo žodis
  3. Pirmininkaujančio, sekretoriaujančio ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
  4. LND pirmininko – valdybos 2019 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas.
  5. LND metinės finansinės 2019 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas.
  6. LND pirmininko rinkimai.
  7. LND valdybos rinkimai.
  8. Diskusijos ir pasisakymai.
  9. Kiti klausimai.

Asmenys norintys kandidatuoti į Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininko pareigas iki birželio 12 d. elektroniniu paštu [email protected] turi pateikti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką.