Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė dėkoja Lietuvos neįgaliųjų draugijai už bendradarbiavimą, konsultacijas ir pasiūlymus organizuojant 2020 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus.

2016 m. vykę Seimo rinkimai buvo svarbus įvykis, diskusijoms apie rinkimų prieinamumą žmonėms su negalia, suteikęs naują pagreitį. Tais metais negalios organizacijos  išsiaiškino, jog net 60 proc. balsavimo vietų buvo nepritaikytos rateliuose judantiems asmenims.

Lietuvos neįgaliųjų draugija visuomet pasisakė, kad kiekvienas pilietis turi teisę pasirinkti, kaip išreikšti savo politinę valią. Priverstinis balsavimas atskirai nuo kitų visuomenės narių apriboja asmens savarankiškumą. Seni pastatai ar lėšų trūkumas negali būti reikšmingesni nei žmonių teisė lygiavertiškai dalyvauti rinkimų procese, todėl aktyviai ir toliau dėsime pastangas, kad žmonės su negalia galėtų lygiai su visais dalyvauti išreiškiant politinę valią rinkimuose.

Žmonių su negalia lygiateisiškumą rinkimuose reglamentuoja ir Jungtinių Tautų (JT) neįgaliųjų teisių konvencija, Lietuvoje galiojanti nuo 2010-ųjų gegužės, skelbia, kad ją ratifikavusios šalys žmonėms su negalia privalo užtikrinti lygybę naudojantis savo politinėmis teisėmis – visapusiškai dalyvauti tiek balsuojant, tiek kandidatuojant rinkimuose. Lygių galimybių įstatymas numato, kad valstybės ir savivaldybių institucijos privalo rengti, tvirtinti ir įgyvendinti priemones, skirtas užtikrinti lygias galimybes nepaisant asmenų negalios.