Šiandien Vyriausybės posėdyje pritarta beveik 1 mlrd. eurų vertės papildomams socialinių priemonių paketui, kuris padėtų greičiau atsitiesti pasibaigus karantinui.

Vyriausybė parengė Vienkartinės išmokos socialinio draudimo pensijų ir šalpos išmokų gavėjams įstatymo projektą. Jame siūloma nustatyti vienkartinę išmoką asmenims, kuriems yra ar bus paskirtos iki 2020 metų gruodžio 31 dienos socialinio draudimo senatvės (išankstinės senatvės), socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo), socialinio draudimo našlių, socialinio draudimo našlaičių, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko pensijos, kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas, šalpos senatvės, šalpos neįgalumo, šalpos pensijos už invalidų slaugą namuose, šalpos našlaičių, socialinės pensijos, šalpos kompensacijos, pensijos. Nurodytiems asmenims 200 eurų dydžio vienkartinė išmoka būtų išmokėta 2020 metų rugpjūčio mėnesį be atskiro asmens prašymo, išskyrus atvejus, kai asmeniui atitinkama išmoka bus paskirta po 2020 metų liepos 1 dienos. Tokiu atveju vienkartinė išmoka bus išmokėta kartu su pirma paskirta atitinkama išmoka.

Invalidumo pensijas gauna 34,7 tūkst. asmenų, vidutiniškai po 300 eurų. Netekto darbingumo pensijas gauna apie 133,3 tūkst. asmenų, kuriems vidutiniškai mokėta po 245 eurus.

Labai tikimės, kad šis Vyriausybės priimtas pasiūlymas nors šiek tiek prisidės  prie neįgalių asmenų skurdo mažinimo.

Šiam Vyriasuybės siūlymai dar turės pritarti Seimas.